Boris a Brambor
Boris a Brambor

Gerhart Johan Robert Hauptmann (1862 - 1946)

Gerhart Johan Robert Hauptmann (1862 - 1946)

Pripravil Jozef Palaščák v spolupráci s docentom Ľudovítom Petraškom.

Gerhart Johan Robert Hauptmann

Živé vysielanie ??:??

Televízia