William Faulkner (1897 - 1962)

William Faulkner (1897 - 1962)

Pripravila Lucia Čandíková Paraličová v spolupráci s docentkou Máriou Součkovou.

William Faulkner

Živé vysielanie ??:??

Televízia