Diogenes zo Sinópy

Diogenes zo Sinópy

(412 - 323 pred naším letopočtom)

"Čím je človek múdrejší, tým menej potrebuje."
"Nie som nerozumný. Len nemám ten istý rozum ako vy."

Oproti Sokratovmu vyzdvihovaniu rozumu, posilnil význam vôle pre cnostné konanie.
Dobré a cnostné je to, čo je dané prírodou. Všetko ostatné je dané dohovorom medzi ľuďmi, splodené civilizáciou a kultúrou. Do tejto kategórie patrí spoločenské postavenie, bohatstvo, inštitúcie. K tomu všetkému musí zostať mudrc (filozof) ľahostajný, apatický, a teda aj od toho nezávislý. Zdôrazňuje aj nezávislosť na zmyslových pôžitkoch a rozkošiach.
Na otázku, čo je u ľudí najkrajšie, bez zaváhania odpovedal: „Sloboda slova."

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Diogenes zo Sinópy

Živé vysielanie ??:??

Televízia