Zásady ochrany osobných údajov v aplikáciách RTVS

Zásady ochrany osobných údajov v aplikáciách RTVS

Rozsah

Táto stratégia ochrany súkromia sa vzťahuje na každú online aplikáciu spadajúcu do portfólia Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Stratégia ochrany súkromia platí bez ohľadu na to, či naše služby využívate pomocou mobilného telefónu, tabletu, televízora alebo iného zariadenia.
 
Ktoré informácie zhromažďujeme?
 
Zhromažďujeme len tie informácie, ktoré bezprostredne súvisia s danou aplikáciou a sú pre ňu nevyhnutné:
 
Informácie o vašom používaní služieb
 
Okrem informácií a osobných údajov, ktoré nám poskytnete, môžeme zhromažďovať aj informácie o vašom používaní našich služieb, a to prostredníctvom softvéru na vašom zariadení alebo inými prostriedkami. Môžeme napríklad zhromažďovať:

informácie o prihlásení - napríklad čas a trvanie vášho používania služby, vyhľadávané pojmy zadávané prostredníctvom služieb a všetky informácie uložené v súboroch cooki 

informácie o zariadení - napríklad model vášho hardvéru  a iné jedinečné identifikátory zariadenia, MAC adresa, IP adresa, verzia operačného systému a nastavenia zariadenia, ktoré na prístup k službám používate.
 
informácie o polohe - napríklad GPS signál vášho zariadenia alebo informácie o okolitých prístupových bodoch WiFi a základňových staniciach, ktoré k nám môžu byť prenášané, keď používate určité služby.
 
hlasové informácie - napríklad záznamy vášho hlasu, ktoré vytvárame (a môžeme uchovávať na našich serveroch), keď na ovládanie služby používate hlasové povely. (Zoberte na vedomie, že spolupracujeme s poskytovateľom služieb, ktorý pre nás zabezpečuje služby v oblasti konverzie reči na text. Tento poskytovateľ môže prijímať a uchovávať určité hlasové povely.)
 
iné informácie o vašom používaní služieb, napríklad o aplikáciách, ktoré používate, webových stránkach, ktoré navštevujete, ako aj o vašej interakcii s obsahom ponúkaným prostredníctvom služby.
 
 
Ako vaše informácie používame?
 
Zhromažďované informácie môžeme používať:
 
na registráciu vašej osoby alebo vášho zariadenia na používanie služby;
 
na poskytovanie vami požadovanej služby alebo funkcie;
 
na hodnotenie a analyzovanie nášho trhu
 
na zistenie spôsobu, akým ľudia naše služby používajú, aby sme ich mohli zlepšiť a vyvíjať nové produkty a služby;
 
na poskytovanie služieb údržby vášho zariadenia;
 
na realizáciu bezplatných súťaží o ceny alebo reklamných kampaní v súlade so zákonom a
 
na iné účely s vaším súhlasom.
 
Okrem toho vás môžeme požiadať aj o váš súhlas so zhromažďovaním informácií, ktoré nie sú uvedené v tejto stratégii ochrany súkromia.
 
 
Zdieľanie a používanie informácií
 
Zhromažďované informácie používame (a môžu byť kombinované s inými informáciami o vás) na:
· poskytovanie vami požadovaných služieb;
· spoznanie spôsobu, akým služby používate, kvôli ich zlepšeniu pre vašu väčšiu spokojnosť
· Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame spôsobom opísaným pri ich zhromažďovaní, alebo s vašim súhlasom aj iným spôsobom.
 
Vaše informácie môžeme zdieľať s:
· obchodnými partnermi – dôveryhodnými spoločnosťami, ktoré môžu poskytovať informácie o produktoch a službách, ktoré by sa vám mohli páčiť
· poskytovateľmi služieb – spoločnosťami, ktoré zabezpečujú prevádzkovanie aplikácie
· orgánmi zabezpečujúcim dodržiavanie zákonov – ak sme to povinní urobiť alebo v záujme ochrany RTVS
 
Bezpečnosť vašich informácií
Zaviedli sme primerané fyzické a technické opatrenia. Zoberte však, prosíme, na vedomie, že hoci prijímame primerané kroky, aby sme vaše informácie ochránili, žiadna webová stránka, internetový prenos, počítačový systém alebo bezdrôtové spojenie nie je úplne bezpečný.
 
Uchovávanie údajov
Informácie o vás uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na účel, na ktorý boli získané, alebo podľa toho, ako to vyžaduje príslušný zákon.
 
Základné informácie o vašom mobilnom zariadení
Pri spustení vášho mobilného zariadenia alebo pri použití funkcií, ktoré vyžadujú pripojenie k internetu, sa zhromažďujú dáta . Tieto dáta obsahujú informácie o vašom mobilnom zariadení ako je vaša IP adresa, verzia operačného systému, územné a jazykové nastavenia a ďalšie unikátne identifikátory zariadenia. Vyššie uvedené informácie zahŕňajú aj informácie o tom, ako, kedy a ako dlho používate vaše mobilné zariadenie.
 
Zvláštnosti niektorých funkcií
 
Prosím, zoberte na vedomie, že jedna alebo viaceré funkcie špecifikované v tomto dodatku pre mobilné zariadenia, Vám nemusí byť dostupná, a to v závislosti od vášho modelu, Vášho poskytovateľa služieb alebo miesta, kde žijete.
 
Ako nás môžete kontaktovať:
E-mailom na: vsv@rtvs.sk alebo web@rtvs.sk
Poštová adresa:
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
 
 
 
 
 

Živé vysielanie ??:??

Televízia