Herec
Herec

Archetyp

Archetyp

Pojem archetyp pôvodne pochádza z gréckej antickej filozofie, kde označoval praobraz, pravzor, praformu všetkých vecí. V súčasnom kultúrnom kontexte ako aj v umenovedách, či literárnej teórii sa spája predovšetkým s menom Karla Gustava Junga - predstaviteľa hlbinnej psychológie a zakladateľa modernej analytickej psychológie...

Archetyp

Živé vysielanie ??:??

Televízia