EURO 2020
EURO 2020

Ekfráza

Ekfráza

Termín „ekfráza" označuje podrobný opis umeleckých diel v dielach literárnych. V poézii, próze i dráme. V teórii literatúry funguje v dvoch významoch. Spočiatku sa chápala len ako rečnícka figúra. Prvý význam teda vychádza z rímskej rétoriky a chápe ekfrázu ako figúru diskurzu. Táto figúra sa spája s presvedčením, že je možné opísať niečo natoľko, až si príjemca dokáže opisovanú vec vizualizovať, predstaviť...

Ekfráza

Živé vysielanie ??:??

Televízia