Herec
Herec

K funkcii lyrickej subjektivity

K funkcii lyrickej subjektivity
„Slovo motivuje počúvajúceho utvoriť pojem vlastnými silami. Ľudia si navzájom rozumejú nie preto, žeby si naozaj medzi sebou odovzdávali znaky vecí, ani nie preto, žeby sa vzájomne nalaďovali na presnú a dokonalú reprodukciu toho istého pojmu. Ale preto, že sa vzájomne jeden v druhom dotýkajú toho istého ohnivka reťaze svojich zmyslových predstáv a základov vnútorných pojmov. Vďaka čomu sa vo vedomí každého z nich vynárajú zodpovedajúce, hoci nie totožné pojmy." Wilhelm von Humboldt...

K funkcii lyrickej subjektivity

Živé vysielanie ??:??

Televízia