Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Pásmo

Pásmo

Pásmo je rozsiahla polytematická báseň, v ktorej asociatívne prúdia len pomerne voľne späté tematické sekvencie. Ustálenie pásma ako špecifického žánru poézie je odrazom vývoja v próze. A to nástupom a etablovaním sa takzvaného prúdu vedomia a s ním súvislého toku subjektívneho času, teda s fenoménmi zásadným spôsobom organizujúcimi štruktúru textov...

Pásmo

Živé vysielanie ??:??

Televízia