EURO 2020
EURO 2020

Povesť

Povesť
V posledných rokoch sa, zvlášť v súvislosti s prezentáciou regionálnych kultúrnych pamiatok a turistických atrakcií, stále častejšie stretávame s povesťami. Už ich nepočujeme iba od sprievodcov na hradoch a zámkoch, čítame ich v úvodoch internetových stránok miest a obcí, v bulletinoch, propagačných materiáloch, ba dokonca i na jedálnych lístkoch reštaurácií. Prečo nás popri faktoch tak priťahujú príbehy o tom, ako to vlastne bolo? Prečo sa nám s týmito príbehmi mestá, skaly, vrchy, domy, studne, iné prírodné útvary, kultúrne pamiatky, ale aj historické osobnosti zdajú atraktívnejšie? Veď dobre vieme, že sú to rozprávočky, v ktorých v šťavnatej dužine vymysleného príbehu iba ťažko rozoznávame zrnká pravdy. Jednoducho, povesti...

Povesť_cut

Živé vysielanie ??:??

Televízia