EURO 2020
EURO 2020

Poznámky k lyrickému subjektu

Poznámky k lyrickému subjektu

Všeobecne uvažujeme, že básnický text bočí od tlaku kontinuity a že v ňom ide skôr o simultánne radenie prvkov. Predsa je však čosi, čo danú simultánnosť sceľuje a posúva ku kohéznosti a koherencii. Daným faktorom je lyrický subjekt. V tejto súvislosti si všimnime báseň Rainera Maria Rilkeho...

Poznámky k lyrickému subjektu

Živé vysielanie ??:??

Televízia