EURO 2020
EURO 2020

Prostredie v epickom diele

Prostredie v epickom diele

Prostredie je miesto, kde sa odohráva, rozvíja dej epického diela. Ide o celý vonkajší svet, ktorý obklopuje postavy a ony sa v ňom pohybujú. Je to jednak hmotné prostredie, ako príroda, dom, mesto, dedina a pod., Alebo tiež atmosféra, psychická, ideová, sociálna. Atmosféru deja vytvárajú aj postavy...

Prostredie v epickom diele

Živé vysielanie ??:??

Televízia