Šiesty rozhovor: Bernolákovčina 2. časť

Šiesty rozhovor: Bernolákovčina 2. časť

Bernolákovská kodifikácia bola prvým uzákonením slovenského spisovného jazyka. Bernolák ju opísal na základe živého variantu kultúrnej západoslovenčiny, teda jazyka, ktorý sa používal na území juhozápadného Slovenska. Keďže pochádzal z Oravy, uvedomil si, že pre Slovákov sú príznačné tiež  prvky, ktoré majú iný ako západoslovenský základ, preto obohatil kodifikáciu o množstvo stredoslovenských javov.
V tejto časti budeme hovoriť o bernolákovčine, presnejšie bernolákovskej časomiere  z pohľadu interpreta. Skúsenosti s tým má herečka Ida Rapaičová, ktorá epos Jána Hollého recituje v origináli.

6. rozhovor: Jazyk eposu pohľadom interpreta Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia