Siedmy rozhovor: Preklad eposu

Siedmy rozhovor: Preklad eposu

Impulzom k básnickej tvorbe Jána Hollého bola antická poézia. Mnohých básnikov nielen poznal, ale aj preložil: zo starogréčtiny:  prvý spev Homérovho eposu Ílias,  Teokritovu idylu  a štyri Tyrtaiove básne,  z latinčiny:  Ovidiove Listy heroín, 15 Horáciových ód a 2 epódy a kompletnú Vergiliovu Eneidu. Prekladmi si overoval, nakoľko je bernolákovčina   schopná sprostredkovať vrcholné básnické diela Grékov a Rimanov. Podarilo sa mu to viac než dobre: jeho preklad  Eneidy  je kongeniálny a dosiaľ neprekonaný. Hovorí sa, že ho prerábal 15-krát, možno 16-krát. Aj preto Cena za umelecký preklad, ktorú každoročne udeľuje Literárny fond,  nesie meno Jána Hollého.  Ale najväčším testom novokodifikovaného jazyka bol  epos Svätopluk.  V Rádiu Devín  počúvame tento literárny monument dvojjazyčne: v origináli recituje Ida Rapaičová, v preklade do súčasnej slovenčiny Peter Rúfus. V siedmom rozhovore budeme hovoriť o metrickom systéme, v ktorom Hollý Svätopluka napísal, aj o tom, akú podobu si vybrali  prekladatelia Jozef  Mihalkovič a Štefan Moravčík.

7. rozhovor: Preklad eposu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia