Ôsmy rozhovor: Historické postavy

Ôsmy rozhovor: Historické postavy

Nakoľko sú Hollého hrdinovia historickými postavami? Do akej miery ich Hollý dokresľuje  fabuláciou? A ktoré postavy sú úplne vymyslené? V ôsmom rozhovore budeme hovoriť o tom, ako Hollý pracuje s historicitou. 
Hosťami  Táne Kusej sú prof. Martin  Homza – vedúci Katedry slovenských dejín a doc.Vincent Múcska – vedúci Katedry všeobecných dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

8. rozhovor: Historické postavy Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia