Deviaty rozhovor: Literárne postavy

Deviaty rozhovor:  Literárne postavy

Protagonistom eposu Svätopluk je náš panovník, ktorý bol nitrianskym údelným kniežaťom okolo rokov  860-870 a veľkomoravským kniežaťom v rokoch 871 až 894, teda do svojej smrti. Je to historická postava, opradená mnohými mýtmi. Pravdou je, že Veľká Morava dosiahla v čase Svätoplukovej vlády najväčšiu rozlohu a že to bol panovník európskych rozmerov. Mnohé pramene ho titulujú kráľ. Práve titulatúra Svätopluka vyvoláva najvášnivejšie diskusie, hoci medzi historikmi nie až také ohnivé. Ako však Svätopluka charakterizuje Hollý? Aký je Svätopluk ako literárna postava? Akí sú hrdinovia zo Svätoplukovho tábora a ako Hollý vykreslil Svätoplukových protivníkov? V tomto rozhovore budeme hovoriť o charakterizácii postáv eposu.
Hosťami  Táne Kusej sú doc. Zuzana Kákošová a doc.Miloslav Vojtech z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

9. rozhovor: Literárne postavy Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia