Desiaty rozhovor: Svätopluk v literatúre 1. časť

Desiaty rozhovor: Svätopluk v literatúre 1. časť

Ján Hollý vo svojom epose plasticky vymodeloval protagonistov oboch táborov - Svätopluka aj Britwalda. Pri kresbe obrovskej galérie postáv kombinuje historicitu s fabuláciou až mýtizáciou, v  charakterizácii prejavujúc zmysel pre detail. O literárnom stvárnení postáv sme hovorili minule. Dnes sa sústredíme na nadprirodzené bytosti a slovanský Panteón. V druhej časti rozhovoru sa dozvieme, ako postavu Svätopluka reflektovala staršia slovenská literatúra - od stredoveku po barok.
Hosťami Táne Kusej sú doc. Zuzana Kákošová a doc.Miloslav Vojtech z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

10. rozhovor: Svätopluk v literatúre 1.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia