Jedenásty rozhovor: Svätopluk v literatúre 2. časť

Jedenásty rozhovor: Svätopluk v literatúre 2. časť

Postavu Svätopluka reflektuje staršia slovenská literatúra pomerne zriedkavo. Z veľkomoravských literárnych pamiatok sa o ňom zmieňuje  najmä Život Metodov, ale aj stredoveké kroniky, napr. Anonymova alebo Obrázková kronika. V 17. a 18. storočí vznikajú síce národné obrany a chvály  a aj Benedikt Szöllösi v úvode katolíckeho spevníka upozorňuje na cyrilo-metodskú tradíciu.  Ale dominantnou témou tých čias bola turecká  hrozba a protihabsburské povstania. O tom sme hovorili minule. Dnes sa sústredíme na to, ako veľkomoravského panovníka stvárňovali  Hollého rovesníci a ako novšia slovenská poézia, próza a dráma.
Hosťami  Táne Kusej sú doc. Zuzana Kákošová a doc.Miloslav Vojtech z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

11. rozhovor: Svätopluk v literatúre 2.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia