Zo zákulisia Parnasu

Zo zákulisia Parnasu

Epos Jána Hollého - Svätopluk. Dohromady 50 polhodinových relácií - 35 čítaní a 15 rozhovorov. Komentátormi sú literárni historici doc. Zuzana Kákošová a doc. Miloslav Vojtech , jazykovedec prof. Pavol Žigo a historici prof. Martin Homza a doc. Vincent Múcska . Všetci títo pedagógovia z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského potvrdili, že Hollý právom patrí na slovenský Parnas a vyrovná sa svojim antickým vzorom Homérovi a Vergíliovi. Napokon mohli sa o tom presvedčiť aj poslucháči Rádia Devín, ktorí nás počúvajú. Či už priamo z vysielania, alebo prostredníctvom nášho webového archívu. Tentoraz nazrieme do „Zákulisia Parnasu“ - ako sme toto vrcholné epické básnické dielo nahrávali. Hosťami Táne Kusej sú interpreti eposu Svätopluk Ida Rapaičová Peter Rúfus.

Zo zákulisia Parnasu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia