1. spev

1. spev

PRVÝ SPEV
Svätopluk, kráľ Slovákov, v žalári, kam ho dali Nemci preto, lebo u nich upadol do podozrenia, žaluje sa, prosí boha o vyslobodenie. Boh vyslyší jeho modlitbu. Posiela svojho posla ku Karolmanovi s rozkazom, aby Svätopluka z väzenia pustil Karolman to sľubuje spraviť. Najskôr však starších povolá na snem a prednesie im poslaný príkaz. Rozhodne sa pridať Svätoplukovi Rastislavovu krajinu za istých podmienok. Ratbod sa návrhu zastáva. Wilbert odporuje, že by to prispelo k ich záhube (vidí v tom zárodok možnej vzbury). Inak Britwald, ktorý je za to, aby Svätopluk dostal nielen Rastislavovu krajinu, ale aj Karolmanovu dcéru za manželku. Jeho rada sa zapáči všetkým, aj Karolmanovi. Svätopluk prichádza na snem. Karolman ho oboznámi s rozhodnutím rady. Svätopluk sa mu podvolí a podmienky panovania prijíma. Snem sa rozíde.

1. spev v troch častiach:

Svätopluk 1.spev - 1.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Svätopluk 1.spev - 2.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Svätopluk 1.spev - 3.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Kompletný 1. spev v súčasnej slovenčine; recituje Peter Rúfus:

Svätopluk 1.spev - súčasná slovenčina, recituje Peter Rúfus Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Kompletný 1. spev v bernolákovčine; recituje Ida Rapaičová:

Svätopluk 1.spev - bernolákovčina, recituje Ida Rapaičová Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia