3. spev

3. spev

TRETÍ SPEV
Černobog, rozhnevaný na Svätopluka, že dal spáliť jeho modlu, v pekle sa dopočuje o jeho záhube a rozhodne sa vystúpiť na svet; vyjdúc pekelnými bránami, berie sa po moste nočnou tmou; až sa dostane na pomedzie sveta. Odtiaľ sa vyberie do krajiny Slovákov, premení sa na Biksu; svojho niekdajšieho kňaza, navádza ľudí, aby mu znova postavili sochu a jeho si začali uctievať ako boha. Pretože ho však všade s posmechom odbijú, a to preto, lebo ľud bratia Konštantín a Metod poučili o pravom náboženstve, poponáhľa sa do Panónie, že sa pomstí aspoň Metodovi, keďže Konštantín medzitým zomrel. Vidí prípravy na vojnu; odloží teda pomstu a odoberie sa ku Karolmanovi. Uvidí tam v hľadisku Svätopluka a dozvediac sa, že Karolman mu chce vojskom dopomôcť ku kráľovskému prestolu, a to za takých okolností, že Svätopluk zostane pod jeho nadvládou, poberie sa s touto novinou rýchlo ku Slavomírovi na Devín.

3. spev v dvoch častiach:

Svätopluk 3.spev - 1.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Svätopluk 3.spev - 2.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Kompletný 3. spev v súčasnej slovenčine; recituje Peter Rúfus:

Svätopluk 3.spev - súčasná slovenčina, recituje Peter Rúfus Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Kompletný 3. spev v bernolákovčine; recituje Ida Rapaičová:

Svätopluk 3.spev - bernolákovčina, recituje Ida Rapaičová Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia