5. spev

5. spev

PIATY SPEV
Po návrate Ľubomírovom Slavomír zavolá na snem starešinov a predostrie, čo mu Rastislav zjavil vo sne. Ľudomír to potvrdí a rozpovie čo videl a vyzvedel u Bavorov, že totiž Svätoplukovi, ktorý im prisľúbil podvoliť sa ich moci, dávajú pod ruku vojsko, aby ním mohol zasiahnuť proti Slovákom, keby ho nechceli prijať za kráľa. Slavomír sa pýta, či si chcú vybrať vojnu alebo poddanstvo. Zemižížeň radí bojovať a brániť sa. Vojnu si vyvolia všetci. I sám Slavomír. Poslovia sa rozídu po krajine oznamovať ľudu, aby sa chystal na boj a zišiel sa k Devínu. Černobog a pomocníci jeho chlapov tiež podnecujú ľudí, aby dvíhali zbrane. Tí sa skutočne hneď začnú búriť. Prvý tiahne Zemižížeň, po ňom Milín, Slavoboj, Ľuboslav a ostatní vodcovia so svojimi zástupmi ponáhľajú sa do vojny.

5. spev v roch častiach:

Svätopluk 5.spev - 1.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Svätopluk 5.spev - 2.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Svätopluk 5.spev - 3.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Kompletný 5. spev v súčasnej slovenčine; recituje Peter Rúfus:

Svätopluk 5.spev - súčasná slovenčina, recituje Peter Rúfus Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Kompletný 5. spev v bernolákovčine; recituje Ida Rapaičová:

Svätopluk 5.spev - bernolákovčina, recituje Ida Rapaičová Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia