6. spev

6. spev

ŠIESTY SPEV
Nemci sa po skončení hier vrátia do mesta ku slávnym hodom, ktoré im Karolman pripravil. Tu Markward pri harfe spieva o pôvode národa bavorského. Karolman žiada Svätopluka, aby porozprával o pôvode a dejinách svojho ľudu. On vykladá, že pramatkou slávskeho rodu je India. Príčina vysťahovania z tejto bohatej krajiny vzišla z obrovskej povodne pri vyliatí mora, ktoré zatopilo mnohé okolité kráľovstvá, no na druhej strane ešte väčšmi spočívala v strašnom suchu. Ľud, obávajúci sa hladu i moru, zíde sa k najvyššiemu kňazovi a tu, ako sa spoločne k bohu modlia, počujúc z oblakov hlas, ktorý im hovorí, že sucho sa neskončí prv, kým sa časť z nich nevysťahuje do Európy, kde sa majú veľmi rozrásť. Boží rozkaz splnia. Na cestu sa vydajú mladší členovia rodu; pripoja sa k nim z vlastnej vôle početné zástupy. Putujú cez perzskú, chaldejskú a asýrsku krajinu a dostanú sa do Arménie. Tu ich kráľ láskavo prijíma; poučí ich ako majú pokračovať v ceste. Každému dáva potrebnú výzbroj; nevládnejších zanechajú na mieste a prejdú na Kaukaz. Zrazia sa s Psohlavcami. Preplavia sa cez Don a dôjdu až do Európy. U Boristena sa zo začiatku usadia, keď však divé kmene od Čierneho mora na nich začnú útočiť, opustia tento kraj a dorazia až pod Tatry; a tu pod nimi medzi Tisou a Dunajom si založia sídla. Podľa Sláva, ktorý porazil Čudov, nazývajú sa Slávmi. Značne rozmnožení postupujú ďalej a osádzajú voľné priestranstvá. Najprv za Dunajom, potom až k brehom Visly a k venétskej zátoke; ďalej na Volgu, Serbu a inde. Od Labe až za Don a od Adriatického mora až po ohromné baltické územia; tam zastali. Ako odporcovia dobyvačnosti, nevražiaci na vojnu, nažívali v mieri.

6. spev v štyroch častiach:

Svätopluk 6.spev - 1.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Svätopluk 6.spev - 2.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Svätopluk 6.spev - 3.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Svätopluk 6.spev - 4.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Kompletný 6. spev v súčasnej slovenčine; recituje Peter Rúfus:

Svätopluk 6.spev - súčasná slovenčina, recituje Peter Rúfus Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Kompletný 6. spev v bernolákovčine; recituje Ida Rapaičová:

Svätopluk 6.spev - bernolákovčina, recituje Ida Rapaičová Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia