9. spev

9. spev

DEVIATY SPEV
Svätopluk, zaženúc Slavimírove vojská, káže pripraviť tábor a mnoho rebríkov na dobývanie mesta nachystať. Prednesie vodcom reč, že by chcel k Slovákom poslať vyjednávača, či by ho bez boja, pod podmienkami uloženými Karolmanom, chceli za kráľa prijať. Sám sa na to podujme a ponáhľa sa na Devín. Slavimír privolí, aby ho vpustili dovnútra, a zvolá snem staršinov a popredných vojvodcov. Svätopluk zle prijatý oznamuje im svoju nešťastnú príhodu a podmienky, za ktorých nad nimi panovať má. Aj preto sám na Devín prišiel, aby ich prehovoril a tieto podmienky prijali. Slavimír ho vyháňa von, aby len s bavorským vojskom, ktoré mu dali, proti nim bojoval, že na bojovom poli mu kráľovskú berlu podajú. Milín jeho názor schvaľuje a dosvedčuje, že radšej chcú všetci v boji padnúť, akoby mali takého kráľa prijať. Naproti tomu Všeslav ho prehovára a dodáva, že keby bavorské vojsko opustil a vrátil sa k vlastným bratom Slovákom, že by mu podľa jeho mienky Slavimír najvyššiu vládu prenechal; ostatní otcovia tiež neboli proti. Napokon súhlasia s tým všetci, Milín aj Slavimír, a vyzývajú ho, aby prevzal kráľovskú moc nad nimi a s ich vojskom bojoval proti Bavorom, stal sa nezávislým vládcom. Svätopluk po dlhom váhaní súhlasí. Všetci ho s radosťou za nového kráľa prijímajú. Ihneď po Zvestoňovi odkazuje Britwaldovi: či ustúpi v pokoji domov, či ďalej povedie vojnu a ozbrojenou rukou bude ich chcieť donútiť prijať bavorskú nadvládu. Rozhnevaný Britwald sa Svätoplukovi a všetkým Slovákom vyhráža a s celým k udatnosti zburcovaným vojskom ženie sa na Devín.

9. spev v troch častiach

Svätopluk 9.spev - 1.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Svätopluk 9.spev - 2.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Svätopluk 9.spev - 3.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Kompletný 9. spev v súčasnej slovenčine; recituje Peter Rúfus:

Svätopluk 9.spev - súčasná slovenčina, recituje Peter Rúfus Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Kompletný 9. spev v bernolákovčine; recituje Ida Rapaičová:

Svätopluk 9.spev - bernolákovčina, recituje Ida Rapaičová Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia