12. spev

12. spev

DVANÁSTY SPEV
Sotva zornička začala vychádzať, keď Svätopluk prikázal dať vojskám znamenie, aby sa do boja chystali a vytiahli na bojisko. Sám sa ozbrojí a pomodlí k Bohu za víťazstvo. Starci, matky a chlapci idú do chrámu a prosia Rodičku božiu. Zástupy prichádzajú k hrobu Dobroslavy. Tu Svätopluk povzbudzuje ich k udatnosti. Posmelené zástupy kráčajú do boja a spievajú pieseň k Bohu, ako mali vo zvyku pred bitkou. Aj Nemci vyjdú z tábora a zoradení tiahnu proti nim. Začne sa krvavý boj so striedavým šťastím na oboch stranách, až zrazu Britwald zburcuje svojich a sám pobije veľké množstvo protivníkov. Keď počuje o porážke svojich bojovníkov na ľavom krídle, ženie sa ta. Svätopluk tiež dodá odvahy svojim. Slováci tvrdo bojujú, Borislav, keď predtým sám porazil mnoho nepriateľov, pustí na bavorských jazdcov junákov oblečených v medvedej koži. Splašené kone strečkujú, zhadzujú Bavorov dolu a podkovami ich rozdupávajú. Sám Svätopluk, nespokojný len s jedinou vládou nad zástupmi, bavorské vojsko strašne poráža. Vodcov pobije, Radboda len poraní a posiela ku Karolmanovi, aby mu o skaze a záhube vojska doniesol novinu. Prestane zabíjať obyčajných vojakov a hľadá Britwalda, na súboj ho volá. Nebeský otec hovorí Cyrilovi, že Svätopluk dosiahne víťazstvo a založí veľké kráľovstvo Slovákov. Cyril mu za to ďakuje. Keď Britwald začuje, že toľkí jeho vodcovia padli, zazrúc Svätopluka kričí, aby zadržal svoje bojujúce vojsko a aby len oni dvaja zviedli medzi sebou súboj. Svätopluk rozkáže svojim odložiť zbrane a urobiť miesto. Dajú sa do bitky a dlho sa hrozne, zo všetkých síl potýkajú, až nakoniec Svätopluk Britwalda zrazí.

12. spev v štyroch častiach

Svätopluk 12.spev - 1.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Svätopluk 12.spev - 2.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Svätopluk 12.spev - 3.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Svätopluk 12.spev - 4.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Kompletný 12. spev v súčasnej slovenčine; recituje Peter Rúfus:

Svätopluk 12.spev - súčasná slovenčina, recituje Peter Rúfus Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Kompletný 12. spev v bernolákovčine; recituje Ida Rapaičová:

Svätopluk 12.spev - bernolákovčina, recituje Ida Rapaičová Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia