1. komentár: Prečo Homér?

1. komentár: Prečo Homér?

 Prečo Homér?

„O hneve Achilla Péléovca mi, bohyňa, spievaj,
  o hneve zhubnom, čo Achájcom spôsobil premnoho strastí.“

Úvodné verše  Iliady poznali kedysi gymnazisti naspamäť. Vo zvučke cyklu Parnas ich počujeme v starogréčtine v interpretácii prof. Miloslava Okála, nestora slovenskej klasickej filológie. Na Rádiu Devín od pondelka do štvrtka počúvame jeho preklad Iliady, druhé vydanie z roku 1986. Prečo sa Slovenský rozhlas rozhodol toto dielo vysielať v celom rozsahu – o tom hovoria  klasický filológ prof.Daniel Škoviera a historik doc.Pavol Valachovič. Moderuje autorka projektu Táňa Kusá.

  1. komentár: Prečo Homér Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia