2. komentár: Kompozícia Iliady

2. komentár: Kompozícia Iliady

Kompozícia iliady

Iliada nehovorí o celej trójskej vojne, ale iba o jednej epizóde - o Achillovom hneve, a to je 51 dní posledného roku desaťročnej vojny. Homér si celú látku rozložil do 24 spevov, ktoré obsahujú 15 693 veršov, napísaných v daktylskom hexametri. Akú stratégiu si zvolil?

O kompozícii Iliady hovoria hostia Táne Kusej - docentka Zuzana Kákošová, vedúca Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy a profesor Daniel Škoviera, vedúci Katedry klasickej a semitskej filológie, obaja z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

2.komentár: Kompozícia Iliady Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia