3. komentár: Muži v Iliade

3. komentár: Muži v Iliade

Muži v Iliade

Hlavným protagonistom Iliady je Achilles. Na strane Grékov vynikajú tiež Agamemnón, Nestor, Odysseus, Diomedes a Patroklos. Trójanov zastupuje kráľ Priamos a jeho synovia Hektor a Paris.
Témou tretieho komentára sú mužskí hrdinovia Iliady.
Hosťami Táne Kusej sú klasický filológ profesor Daniel Škoviera a historik docent Pavol Valachovič z Univerzity Komenského v Bratislave.

3.komentár: Muži v Iliade Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia