4. komentár: Ženy v Iliade

4. komentár: Ženy v Iliade

Ženy v Iliade

Homérova Iliada je vojnový epos, preto v nej muži majú prevahu. Aspoň početnosťou. Žien je podstatne menej, zato výrazne ovplyvňujú dej. Sparťanka Helena, Trójanky Andromacha a Hekaba, zajatkyňa Briseís a nesmieme zabudnúť na bohyne.
Témou štvrtého komentára sú ženy Iliady - o nich budú hovoriť hostia z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave: profesor Daniel Škoviera, vedúci Katedry klasickej a semitskej filológie a docent Pavol Valachovič z Katedry všeobecných dejín.

4.komentár: Ženy v Iliade Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia