11. komentár: Iliada ako historický prameň

11. komentár: Iliada ako historický prameň

Iliada ako historický prameň

Heinrich Schliemann dokázal, že Homérova Trója existovala a takisto Mykény.
Už síce nie s Homérom v rukách, ako to robil Schliemann, ale predsa slávny epos bol hlavným podnetom prvých výkopov.
Čo z Iliady odčíta historik a klasický filológ? Budeme hovoriť o Iliade ako historickom prameni. Hosťami sú prof. Daniel Škoviera, vedúci Katedry klasickej a semitskej filológie a doc. Pavol Valachovič z Katedry všeobecných dejín, obaja z FFUK.

11.komentár: Iliada ako historický prameň Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Živé vysielanie ??:??

Televízia