12. komentár: Jazyk Homérových eposov

12. komentár: Jazyk Homérových eposov

Jazyk Homérových eposov

V Homérovom epose Ílias vystupuje množstvo postáv- Achájcov, Danajcov, Argejcov, Dardanských. Z tábora Grékov i Trójanov. Nepotrebovali tlmočníkov a navzájom sa rozumeli. Odlišuje ich medzi sebou Homér? Aký je jazyk Homérových eposov a ako to bolo pred ním?

Hosťami Táne Kusej sú dr. Wojciech Sowa z Inštitútu klasickej filológie na Jagelonskej univerzite v Krakove, ktorý pôsobí tiež na Katedre klasickej a semitskej filológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a profesor Daniel Škoviera, vedúci tejto katedry.

12.komentár: Jazyk Homérových eposov Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia