Jozef Hajnóczy

Clanok

Jozef Hajnóczy

20. 11. 2016 12:00

Príbeh Jozefa Hajnóczyho sa začal v roku 1750 v Modre a skončil sa po 44 rokoch na popravisku v Budíne. Je to príbeh mimoriadne schopného osvietenca, špičkového znalca uhorského práva. Bol najbližším spolupracovníkom grófa Sečéniho, reformátorom, ktorý sa pokúsil presadzovať moderné republikánske idey do právneho a politického systému Uhorska. Aj preto sa skončil jeho život 20. mája 1794 na popravisku. Ešte pred tým ho, spolu s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi, odsúdili v klasickom monsterprocese na trest smrti sťatím. Habsburská historiografia im vtedy dala nezmyselnú nálepku „uhorskí jakobíni" a táto neadekvátna klasifikácia naďalej prežíva v učebniciach dejepisu.
Hosťami relácie boli historička Eva Kowalská z Historického ústavu SAV a Karol Kantek, ktorý sa zaoberá dejinami Malokarpatského regiónu.

Jozef Hajnoczy
Stiahnuť audio súbor

foto: Pixabay, RTVS

Živé vysielanie
??:??

Televízia