EURO 2020
EURO 2020

Osídľovanie Uhorska po vytlačení Osmanskej ríše

Osídľovanie Uhorska po vytlačení Osmanskej ríše

Po prehre osmanskej armády pri Viedni v roku 1683 museli sultánovi vojaci postupne ustupovať z Uhorska. Karlovický mier ukončil 15 rokov trvajúcu vojnu a stabilizoval južnú hranicu Uhorska až na úrovni Belehradu. Konsolidácia pomerov umožnila nanovo osídľovať územie Podunajska a Potisia. Medzi prvými prisťahovalcami boli aj obyvatelia vtedajšieho severného Uhorska, teda dnešného Slovenska. Témou tejto časti magazínu o dejinách bolo osídľovanie Uhorska oslobodeného spod osmanskej okupácie.
Hosťom relácie bol historik Miroslav Kmeť z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Osídľovanie Uhorska po vytlačení Osmanskej ríše

foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Televízia