Z dejín reholí - Jezuiti

Z dejín reholí - Jezuiti

Jezuitov spájame s rekatolizáciou, s násilným zaberaním evanjelických kostolov a tvrdou cenzúrou. V našom historickom klišé zabúdame na ich precízne vypracovaný školský systém a ich vplyv na barok.
Spoločnosť Ježišova alebo Tovarišstvo Ježišovo existuje takmer 480 rokov. Je najpočetnejšou mužskou rehoľou katolíckej cirkvi na svete. Zakladateľom jezuitského rádu bol sv. Ignác z Loyoly. Tento pôvodom baskický šľachtic zo severu Španielska kládol dôraz na podporovanie záujmov pápežskej stolice. Teda k trom mníšskym sľubom - sľubu chudoby, čistoty a poslušnosti - pridal štvrtý sľub poslušnosti nielen Kristovi, ale aj jeho zástupcovi na zemi.
Hosťami relácie boli páter Emil Krapka z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, hudobný historik doktor Ladislav Kačic zo Slavistického kabinetu Slovenskej akadémie vied a profesor Ivan Rusina z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Z dejín reholí - Jezuiti Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Jezuiti pôsobili na našich školách do roku 1773, keď ich zrušil pápež Klement XIV. Na Slovensko sa vrátili po prvej svetovej vojne. Ale apríl 1950 znamenal pre nich násilnú likvidáciu, podobne ako pre ostatné rády. Až Nežná revolúcia im dala nový život.

foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Televízia