Veľkomoravské literárne pamiatky

Veľkomoravské literárne pamiatky

Impulz pre tento Parnas je veľmi prostý: Pozornosť na Veľkú Moravu a odkaz Konštantína a Metoda sa sústreďuje na jeden deň v roku - 5. júl. Nielen politickými a kultúrnymi podujatiami, ale aj zvýšeným záujmom médií o našich slavistov, historikov a archeológov. Potom nastane celoročné mediálne ticho na túto tému. Ale keď sa opäť priblíži 5.júl, mediálny ošiaľ sa znova opakuje. Rok čo rok. Ale povedzme si pravdu. Síce slávne slávime, ale nakoľko poznáme literárne diela z tohto obdobia? Do rozhlasového Parnasu sme pre vás pripravili kompletné komentované čítanie najzásadnejších diel veľkomoravskej proveniencie: Život Konštantína-Cyrila, Život Metoda a Proglas. Sprievodcom pri ich počúvaní bude dr. Martin Braxatoris zo Slovenskej akadémie vied - Ústavu slovenskej literatúry.

K počúvaniu ďalšej série Parnasu vás pozývajú interpret veľkomoravských literárnych pamiatok Peter Rúfus, zvukový majster Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgička Lýgia Vojtková a autorka tohto projektu Táňa Kusá.

Proglas_460.jpg

 

Zoznam rozhovorov

Zoznam čítaní

 

1. rozhovor: Úvod

Život Konštantína-Cyrila

2. rozhovor: Byzantská ríša 1. časť

1.kapitola: Prečo sa Život začína dátumom smrti svätca?
3. rozhovor: Byzantská ríša 2. časť
2.kapitola: Konštantínovi rodičia
4. rozhovor: Byzantská ríša 3. časť
3.kapitola: Konštantínovo detstvo
5. rozhovor: Veľká Morava 1. časť

4.kapitola:Učenie v Carihrade
6. rozhovor: Veľká Morava 2. časť
5.kapitola: Hádanie s expatriarchom Jannesom
7. rozhovor: Veľká Morava 3. časť
6.kapitola: Poslanie k Arabom
8. rozhovor: Veľká Morava 4. časť
7.kapitola: Konštantín sa zrieka učiteľskej činnosti
9. rozhovor: Tvorba Konštantína a Metoda


8.kapitola: Kozári žiadajú od cisára vierozvestca
10. rozhovor: Hlaholika 1. časť


9.kapitola: Hádanie so židovským poslom
11. rozhovor: Hlaholika 2. časť


10.kapitola 1. časť: Prvá časť kontroverzie - Zákon Mojžišov
12. rozhovor: Hlaholika a cyrilika

10.kapitola 2. časť: Druhá časť kontroverzie - Vyvolený národ
13. rozhovor: Hlaholika a šírenie staroslovienskej vzdelanosti
11.kapitola: Tretia časť kontroverzie - Pravá viera


12.kapitola: Návrat od Kozárov


13. kapitola: Konštantín v Carihrade. Šalamúnov pohár


14.kapitola: Rastislavovo posolstvo


15.kapitola: Príchod na Moravu


16.kapitola: V Benátkach - Obhajoba slovienskeho jazyka v bohoslužbe


17.kapitola: Cesta do Ríma


18. kapitola: Prijatie mena Cyril

Život Metoda1. kapitola: To bol život Metoda2. kapitola: Cnosti sv. Metoda
3. kapitola: Na hore Olympe4. kapitola: Misia u Kozárov
5. kapitola: Moravská misia
6. kapitola: V Ríme
7. kapitola: Konštantínova smrť8. kapitola: Metod u panónskeho kniežaťa Koceľa9. kapitola: Boje s nemeckými biskupmi10. kapitola: Pápežovo zakročenie a oslobodenie sv. Metoda zo žalára11. kapitola: Metodove proroctvá12. kapitola: Nástrahy proti Metodovi
13. kapitola: Cesta do Carihradu
14. kapitola: Rušný život Metodov15. kapitola: Preklady svätého písma do staroslovienskeho jazyka
16. kapitola: Stretnutie s uhorským kráľom17. kapitola: Koniec Metodovho života

 Konštantín filozof - Proglas

Živé vysielanie ??:??

Televízia