Libreto a libretista

Libreto a libretista

Libreto je textová stránka hudobnodramatického divadelného druhu - opery, operety, muzikálu. Svoju špecifickú podobu má aj baletné libreto, v relácii sme sa však venovali tým vyššie spomenutým.
Hosťom relácie bol muzikológ doktor Jaroslav Blaho.

Libreto a libretista

Živé vysielanie ??:??

Televízia