Herec
Herec

Listy prominentov

Listy prominentov

Ukážky z korešpondencie medzi Jozefom Gregorom Tajovským a jeho manželkou hanou Gregorovou. J.G. Tajovský si v čase svojho tvorivého rozletu vyslúžil v časti našej kultúry hanlivé pomenovanie "tupiteľ národa". Roku 1907 sa oženil s Hanou Lilgovou (Hana Gregorová). Po vypuknutí vojny musel narukovať, no onedlho sa dostal do ruského zajatia a vstúpil do československých légií. Roku 1919 sa vrátil do vlasti, žil v Martine, neskôr sa presťahoval do Bratislavy. Zraňovaný nástupom fašizmu a zložitými udalosťami tridsiatych rokov zomiera roku 1940. Pochovaný je na cintoríne v rodnom Tajove.

Listy prominentov

Živé vysielanie ??:??

Televízia