Marška

Marška

Vznik Československa síce vyriešil štátoprávne postavenie Slovenska a Slovákov, ale kultúrne, školské a sociálne zaostávanie nemohlo byť usporiadané čarovným prútikom.
Konštituovanie úradov, školstva a kultúrneho života bolo postupné a jednou z dôležitých kultúrnych identifikačných ustanovizní, ktoré chýbali - bolo aj národné divadlo.
V tomto magazíne o dejinách moderného divadelníctva na Slovensku sme hovorili o kľúčových osobnostiach, akými boli okrem iných: Ján Jamnický, Karol L. Zachar, Hana Meličková či Ctibor Filčík.
Ale na začiatku profesionálneho divadelníctva na Slovensku bol aj takzvaný propagačný súbor Slovenského národného divadla, ktorý vznikol na jar 1921.
Príbeh "Maršky", ako toto divadelné teleso familiárne pomenovali, je obsahom prvej časti tohto cyklu.
Hostkou relácie bola doktorka Zdenka Pashutová z Vysokej školy Múzických umení v Bratislave.

Marška Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia