Balet

Balet

Keď v roku 1760 francúzsky choreograf a reformátor baletu Jean Georoges Noverre vydal svoje Listy o tanci a baletoch, asi vtedy nikto ani netušil, že v nich položil tak vysoké požiadavky na tanečníkov, ktoré ešte aj dnes sú pre mnohých tanečných umelcov privysoké. Spomeniem len zopár z tých, ktoré by mali byť atribútmi dobrého baletného či tanečného predstavenia. Okrem dramatičnosti deja to má byť jednota dekorácií, kostýmov, libreta, hudby a choreografie. Ďalej je to dokonalé a zrozumiteľné vyjadrenie myšlienky a charakterizácie postáv typickými tanečnými prostriedkami... Toľko teda z baletného kánonu druhej polovice 18. storočia...
O tom, ako sa tento odkaz Jeana Noverra darilo uplatňovať v baletnom umení na Slovensku, sme sa pokúsili zhodnotiť v tejto časti cyklu.
Hosťom v štúdiu bol Emil Bartko, bývalý šéf baletu Slovenského národného divadla a pedagóg na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Balet Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia