Rozhlasová hra

Rozhlasová hra

Tradícia rozhlasovej hry na Slovensku bola založená v roku 1927, teda ani nie rok od úplného začiatku rozhlasového vysielania v Bratislave.
A čo je tiež podstatné, vôbec sme nezaostávali za svetovými trendmi, ktoré pred druhou svetovou vojnou určovali tvorcovia predovšetkým vo Veľkej Británii a v Spojených štátoch amerických.
Ak sa ohliadneme naspäť a hovoríme aj o rozhlasovej hre v Československu, tak ako príklad naozajstnej svetovosti uvediem českého režiséra Jiřího Horčičku, ktorý v 60-tych rokoch získal dve hlavné ceny na festivale Prix Italia. Slovenskí tvorcovia takisto držali a držia krok so špičkou. Príkladom sú úspechy viacerých režisérov - Viktora Lukáča, Táne Tadlánkovej i Martina Kákoša na tomto istom festivale alebo Jaroslava Rozsívala, ktorý získal ocenenie na Prix Europe. To svedčí o vysokej úrovni nielen režijného a interpretačného zázemia, ale aj o silnej pozícii autorov pôvodných rozhlasových hier i dramatizácií literárnych predlôh u nás.
V tejto časti cyklu sme s profesorkou Martou Žilkovou z Univerzity Konštantína filozofa v Nitre a dramaturgom Slovenského rozhlasu v Bratislave doktorom Vladimírom Fišerom hovorili o vybraných kapitolách z dejín rozhlasovej hry na Slovensku a dotkli sme sa aj budúcnosti tohto druhu dramatického umenia.

Rozhlasová hra Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia