1. spev

1. spev

1.spev

Všetci hrdinovia sa už vrátili z Tróje domov. Len Odysea zdržiava nymfa Kalypso proti jeho vôli na svojom ostrove Ogygia. Aj Poseidón sa na hrdinu hnevá, lebo mu oslepil syna, obra Polyfema v krajine Kyklopov. Ostatní bohovia cítia len pasívny súcit. Zeus sa hnevá na ľudí, ktorí si sami zaviňujú strasti, a preto je odhodlaný Odyseovi pomôcť a poslať Herma k nymfe s odkazom, aby ho prepustila. Aténa odchádza na Ithaku, aby pomohla Odyseovmu synovi Telemachovi stať sa konečne dospelým mužom, znalým svojich práv a povinností. Mládenec je totiž bojazlivý, nevie si ani zastať matku, ani brániť otcov majetok. Na sneme nevie vôbec hovoriť. Už štyri roky usporadujú si cudzí pytači deň čo deň v Odyseovom paláci hostiny, rozkrádajú jeho majetok, on sa však len bezmocne prizerá; akoby ani nebol Odyseovým synom!  Aténa ho v podobe neznámeho hosťa povzbudí, prikáže mu zvolať snem, ďalej matku, ak si to želá, vydať alebo vyhnať pytačov a potom ísť do Pylu a Sparty prezvedieť sa, čo iní hrdinovia vedia o otcovi. Po týchto slovách odletí otvorom v streche ako vták a Telemachos pristupuje k činom. Matku, rozžialenú Femiovou piesňou o návrate Trójanov, pošle pokojne do jej komnaty. Potom sa rázne postaví proti pytačom, odhodlaný stať sa odteraz ozajstným vládcom na Ithake. Je však natoľko obratný, aby zatajil nádej na otcov návrat a správu tajomného cudzinca.

Odysea 1.spev 1.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Odysea 1.spev 2.časť a 2.spev 2.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia