15. spev

15. spev
Telemachos sa dozvie od Atény, aké úklady mu chystajú pytači, a bojí sa aj o matku. Nezabudne na dieťa z prvého manželstva a nevydá sa, kým on tu čaká v Sparte? Menelaos daruje mládencovi krásny pohár z čistého striebra, Helena zasa veľkolepé rúcho pre budúcu manželku. Znamenie orla s husou v pazúroch vysvetlí mu Helena tak, že Odyseus sa už čoskoro vráti, alebo sa už možno aj vrátil. Telemachos sa ani nezastaví v Pyle, iba preloží Menelaove dary priamo na loď a hneď pokračuje v ceste domov.

Odyseus zatiaľ naznačí Eumaiovi, že má v úmysle odísť žobrať do mesta, a vypytuje sa obratne na Laerta. Eumaios mu rozpráva, ako sa kedysi dostal na Itaku. Pochádza z bohatého ostrova Sýrie, kde ľudia nepoznajú hlad ani chorobu, a bol kráľovským synom. Fenická slúžka ho však predala svojim krajanom a od nich ho kúpil Laertes.

Obidve dejové pásma sa ďalej striedajú: Telemachos obratne vyhne pytačom, ktorí na neho ešte stále striehnu, no pred mestom sa rozlúči s priateľmi a odchádza podľa príkazu Aténinho k Eumaiovi. Nové znamenie vysvetlí veštec Theoklymenos, ktorého vzal na loď v Pyle tak, že Odyseov rod bude na Itake panovať večne.

15.spev 1.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

15.spev 2.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia