24. spev

24. spev
V podsvetí sa Achilles rozpráva s Agamemnónom o tom, čia smrť bola lepšia, keď zrazu prichádza zástup pytačov a oznamuje Odyseov návrat. Agamemnón znovu porovnáva Klytaimnestru s Penelopou: o oboch sa budú spievať piesne.

Na zemi sa Odyseus chystá navštíviť Laerta. Nájde ho v špinavých, zaplátaných šatách, no ani tentoraz si neodoprie podať krátky románik o svojom pôvode, skôr než sa dá poznať.

Príbuzní pytačov sa zatiaľ chápu zbrane. Antinoov otec Eupeithes upozorňuje na to, že Odyseus veľa ľudí odviedol k Tróji, že potom stratil všetky lode a nakoniec pobil veľa chlapov, keď sa vrátil domov. Hlásateľ Medón oznamuje, že sa tak stalo z vôle bohov. Halitherses spomína na staré znamenia, o ktoré nik nedbal. No menšina je pri tom všetkom odhodlaná bojovať. Bitka však trvá len chvíľu, aby Laertes a Telemachos mohli ukázať svoju udatnosť. Aténa zastavuje z vôle Diovej boj, z mysle všetkých vyhládza spomienku na nepriateľstvo a uzavrie s nimi novú zmluvu. Tak sa naplnila Diova vôľa.

(1. časť 24. spevu nadväzuje na predchádzajúci 23. spev)

24.spev 2.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia