Za siedmimi divmi sveta: Semiramidine visuté záhrady

Za siedmimi divmi sveta: Semiramidine visuté záhrady

Semiramidine visuté záhrady

Medzi sedem divov sveta ich zaradil podľa tradície staroveký učenec Filón...

02_Semiramidine_zahrady_460.jpg

Čítanie 12.časť: Semiramidine záhrady 1.diel Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Čítanie 13.časť: Semiramidine záhrady 2.diel Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Čítanie 14.časť: Semiramidine záhrady 3.diel Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Čítanie 15.časť: Semiramidine záhrady 4.diel Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Čítanie 16.časť: Semiramidine záhrady 5.diel Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Čítanie 17.časť: Semiramidine záhrady 6.diel Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Čítanie 18.časť: Semiramidine záhrady 7.diel Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Čítanie 19.časť: Semiramidine záhrady 8.diel Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Semiramidiným visutým záhradám venuje Zamarovský vo svojej knihe veľký priestor - takisto ako pyramídam: v rozhlasovej podobe to predstavuje 8 polhodinových relácií. K Mezopotámii sa ešte dva razy vrátil. V archeologickej detektívke Na počiatku bol Sumer a v prerozprávaní Eposu o Gilgamešovi. Od roku 1960, keď Zamarovského kniha Za siedmimi divmi sveta vyšla, názor na tento div sveta prešiel niekoľkými peripetiami: kde sa Semiramidine visuté záhrady nachádzali a či vôbec existovali. Ich lokalizáciu spochybnil tiež unikátny nález pri irackom Mosule v roku 2017, potom čo extrémisti tzv. islamského štátu zničili hrobku proroka Jonáša. Aj o tom sme sa rozprávali s historikom a popularizátorom staroveku - doc.Michalom Habajom z Katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave, ktorý súčasne prednáša na Ústave klasických štúdií Masarykovej univerzity v Brne.
Rozhovor s doc.Michalom Habajom: Semiramidine visuté záhrady Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia