EURO 2020
EURO 2020

1. časť: Protodivadlo na Slovensku

1. časť: Protodivadlo na Slovensku

Protodivadlo na Slovensku - od stredoveku po začiatok 19.storočia; divadelné texty a ich tvorcovia v 19. storočí na Slovensku

Rok 1920 je neopomenuteľnou cezúrou v dejinách divadla na Slovensku. Založením Slovenského národného divadla sme najprv formálne dobehli národy s podstatne dlhšou divadelnou tradíciou, aby sa po niekoľkých turbulentných desaťročiach divadelná tvorba na Slovensku stala v mnohých aspektoch rešpektovanou prinajmenšom v rámci stredoeurópskeho kontextu. Storočnica jestvovania profesionálneho divadelníctva na Slovensku, je teda tým kľúčovým pretextom k 52 dielnemu seriálu, ktorý sme nazvali Desať dekád divadla na Slovensku. Pokúsime sa o akúsi rozhlasovú rukoväť či vademecum divadelnej kultúry na Slovensku. Primárnu pozornosť budeme samozrejme klásť na príbeh Slovenského národného divadla, ale rovnakou mierou sa budeme venovať histórii divadelníctva naprieč celým Slovenskom. „Divadelný život na Slovensku sa nezačal prvými ochotníckymi predstaveniami na začiatku 19. storočia. Ale ani vznikom profesionálneho divadla o sto rokov neskôr, teda v novovzniknutom Československu. Začiatky sa datujú oveľa skôr, aj keď ešte nešlo o divadlo v slovenskom jazyku. Slovenské divadelné umenie nevzniklo odrazu a z ničoho." To bol citát z úvodu knižky Z divadelnej minulosti na Slovensku od Mileny Cesnakovej-Michalcovej, ktorý súčasne avizuje tému prvého dielu z päťdesiatich dvoch pokračovaní rozhlasového kompendia Desať dekád divadla. Nazvali sme ho: Od Štefana I. po Gašpara Fejérpatakyho-Belopotockého

autor: Peter Turčík
hostia: prof. Vladimír Štefko; Lukáš Kopas

1.časť: Protodivadlo na Slovensku

Živé vysielanie ??:??

Televízia