EURO 2020
EURO 2020

4. časť: Vznik SND v európskom kontexte

4. časť: Vznik SND v európskom kontexte

Vznik SND v európskom kontexte
Európsky kontext dramatickej tvorby a produkcie SND v čase jeho vzniku s dôrazom na nemeckú, francúzsku, taliansku, anglickú divadelnú kultúru - echo na Slovensku// prípadne komparácia s českým, poľským, ruským, maďarským i chorvátskym divadelným prostredím

I keď vznik prvej slovenskej profesionálnej scény prebiehal predovšetkým v súčinnosti s českým divadelným prostredím, inšpirácie prichádzali aj z ruského, nemeckého, či francúzskeho divadla a súdobých trendov. Tak Košice ako i Bratislava boli v tomto období mestami, kde sa stretávalo viacero kultúr a jazykov, čo tiež malo vplyv na formovanie domácich scén.

autorka: Mariana Jaremková
hostia: Soňa Šimková, Nadežda Lindovská

4.časť: Vznik SND v európskom kontexte

Živé vysielanie ??:??

Televízia