EURO 2020
EURO 2020

17. časť: Od Národného domu po Armádne divadlo v Martine

17. časť: Od Národného domu po Armádne divadlo v Martine

Od Národného domu cez SKD po Armádne divadlo v Martine

Turčiansky Svätý Martin bol mestom, v ktorom sa v 19. storočí sústreďovali zástupcovia slovenskej inteligencie, ktorí sa v rámci Rakúsko - Uhorska usilovali o národnú emancipáciu. Ich snaženie vyústilo založením Matice slovenskej v roku 1863. Jej činnosť trvala iba dvanásť rokov, keď ju v roku 1875 uhorské úrady násilne zatvorili.
Následná tvrdá maďarizácia vyvolala reakciu a slovenská inteligencia, zbavená svojej Matice sa rozhodla v Martine postaviť Národný dom. Budovu, v ktorej dodnes sídli a účinkuje profesionálne Martinské divadlo. No a o ňom, v kapitole, ktorú sme nazvali „Od Národného domu, cez Slovenské komorné divadlo, po Armádne divadlo", sa dnes budem rozprávať s mojim hosťom prof. Dr. Vladimírom Štefkom, významným slovenským divadelným vedcom a kritikom. Najprv sa pristavme pri Slovenskom spevokole. Ten vznikol v r. 1872. Je to zaujímavé, lebo naša relácia je o divadle. Prečo teda Spevokol?

autor: Rastislav Piško
hosť: prof. Vladimír Štefko

17.časť: Od Národného domu po Armádne divadlo v Martine

Živé vysielanie ??:??

Televízia