EURO 2020
EURO 2020

32. časť: Umelecká kritika, divadelná veda, periodiká

32. časť: Umelecká kritika, divadelná veda, periodiká

Umelecká kritika, divadelná veda, divadelné periodiká

Táto časť cyklu bola venovaná tým, ktorí o dejinách divadla píšu, ktorí ho reflektujú a ktorí vytvárajú jeho obraz pre budúcnosť.
Reč bola aj o tom, do akej miery môže byť tento obraz deformovaný dobovou ideológiou.

autorka: Mariana Jaremková
hostka: Soňa Šimková

32.časť: Umelecká kritika, divadelná veda, periodiká

Živé vysielanie ??:??

Televízia