EURO 2020
EURO 2020

48. časť: Opera SND po roku 1989

48. časť: Opera SND po roku 1989

Opera SND po roku 1989

Obdobie po roku 1989 prinieslo veľa zmien vo fungovaní hudobných inštitúcií na Slovensku. Týmto zmenám sa nevyhla ani opera. Najvýraznejšie zmeny nastali v dramaturgii jednotlivých súborov. Najcitlivejšie sa tieto zmeny týkali uvádzania pôvodných a klasických slovenských opier - komerčne orientovaná dramaturgia deväťdesiatych rokov výrazne obmedzila možnosti ich uvádzania. Aj v opere Slovenského národného divadla sa objavuje bohatšia ponuka populárneho repertoáru, najmä talianskych a francúzskych autorov. Oživený záujem o túto tvorbu možno chápať ako reakciu na určitú jednostrannosť, ako doháňanie trendu, ktorý v západoeurópskej dramaturgii dominoval už niekoľko desaťročí predtým. To sú citáty z eseje muzikológa Jaroslava Blahu z publikácie Slovenské divadlo v 20.storočí. Z uvedeného vyplýva, že v dnešnom 48. pokračovaní rozhlasového cyklu Desať dekád divadla na Slovensku sa budeme venovať opernej produkcii v Slovenskom národnom divadle po roku 1989. Pripomenieme si najvýraznejších interpretov, režisérov, dirigentov i manažérov.

autor: Peter Turčík
hostia: Unger Pavel; Mojžišová Michaela

48.časť: Opera SND po roku 1989

Živé vysielanie ??:??

Televízia