Druhá svetová vojna

Druhá svetová vojna

Zoznam tém

1. časť:
Európa a svet v roku 1938
2. časť:
Čo predchádzalo II. svetovej vojne 1.časť
3. časť:
Čo predchádzalo II. svetovej vojne 2.časť
4. časť:
Pakt Molotov - Ribbentrop a začiatok 2. svetovej vojny
5. časť:
Prepadnutie Poľska Sovietskym zväzom 1939
6. časť:
Od útoku na Poľsko po Pearl Harbour
7. časť:
Churchill a Roosevelt v časoch 2. svetovej vojny
8. časť:
Odboj v Juhoslávii 1941 - 1945
9. časť:
Odboj v Poľsku 1939 - 1945
10. časť:
Čs. zahraničný vojenský odboj 1939 - 1945, 1. časť
11. časť:
Čs. zahraničný vojenský odboj 1939 - 1945, 2. časť
12. časť:
Akcia Anthropoid - 80. výročie atentátu na Reinharda Heydricha
13.časť:
Oslobodzovanie Slovenska, 1.časť
14. časť:
Oslobodzovanie Slovenska, 2.časť
15. časť:
Jalta 1945 a rozdelenie povojnového sveta
16. časť:
Kapitulácia Japonska 1945
17. časť:
Zverstvá nacistov v koncentračnom tábore Auschwitz - Birkenau (Osvienčim-Brezinka)
18. časť:
Povojnový odsun Nemcov a Maďari v ČSR po roku 1945
19. časť:
Rozdelenie sveta po 2.svetovej vojne a súčasné vzťahy
20. časť:
Koniec 2.svetovej vojny a rozdelenie sveta na dva bloky
21. časť:
Nemecko po roku 1945, 1.časť
22. časť:
Nemecko po roku 1945, 2. časť
23. časť:
Studená vojna ako pokračovanie 2.svetovej vojny
24. časť:
Studená vojna a jej dôsledky
25. čast:
Fašizmus v Taliansku 1919-1925
26. čast:
Fašizmus v Taliansku 1925-1945
27.časť:
Povstanie vo Varšavskom ghette 1943, 1.časť
28.časť:
Povstanie vo Varšavskom ghette 1943, 2.časť
29.časť:
Akcia Reinhard a povstania v KL Treblinka a KL Sobibór v r.1943
30.časť:
Život v Protektoráte Čechy a Morava 1.časť

31.časť:
Život v Protektoráte Čechy a Morava 2.časť
32.časť:
Ako sa otváral západný front v 2. svetovej vojne

33.časť:
Špionáž počas 2. svetovej vojnyRóbert Kotian a Peter Turčík

Živé vysielanie ??:??

Televízia