J.W. Goethe: Faust I.

J.W. Goethe: Faust I.

Faust je najmohutnejšia báseň napísaná v nemeckom jazyku a tiež inventárom našej kultúry porovnateľným iba s Danteho Božskou komédiou či s románom Ulysses od Jamesa Joycea . Pokrýva nebo i zem a celé európske dejiny od Homéra až po Goetheho.“ Takto charakterizuje Goetheho vrcholné dielo nemecký spisovateľ Dietrich Schwanitz . Slovenský teatrológ Ján Boor prirovnáva Fausta „k vekovitému stromu zďaleka viditeľnému ponad nevýrazný porast okolo seba. Stojí pri ceste ako mocný zlepencový balvan komplikovanej štruktúry, ktorý vidno zďaleka. V kultúrnych dejinách ľudstva má platnosť zhrňujúcu i rozhraničujúcu: Rovnako patrí literatúre, filozofii, divadlu, hudbe a výtvarnému umeniu.“

Slovenský rozhlas predstaví toto mohutné dielo kompletné – oba diely s komentárom nášho významného germanistu doc.Jozefa Tancera v rozhovore s Táňou Kusou. Interpret: Ján Gallovič.

  Rozhovory
  1. Úvod
  2. Archetypy Fausta
  3. Genéza: od Ur-Fausta po 1. diel

 ČÍTANIE S KOMENTÁROM

1. Venovanie 2. Predohra na javisku
3. Prológ v nebi
4. Noc 1.časť
5. Noc 2.časť
6. Noc 3.časť
7. Za bránou
8. Študovňa 1 - 1.časť
9. Študovňa 1 - 2.časť 10. Študovňa 2 - 1.časť
11. Študovňa 2 - 2.časť 12. Študovňa 2 - 3.časť
13. Auerbachova pivnica v Lipsku
14. Stridžia kuchyňa
15. Ulica, Večer, Prechádzka
16. Susedkin dom, Ulica
17. Záhrada, Záhradný altánok
18. Hora a jaskyňa, Grétkina izba
19. Martina záhrada, Pri studni, Hradby
20. Noc, Dóm
21. Valpurgina noc 1.časť
22. Valpurgina noc 2.časť
23. Sen Valpurginej noci
24.Chmúrny deň, Noc, Šíre pole, Žalár

  Rozhovory
4. Život Goetheho 1. časť
5. Život Goetheho 2. časť
6. Život Goetheho 3. časť


Autorka: Táňa Kusá

Živé vysielanie ??:??

Televízia